INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Kierownika Wydziału Technicznego w Urzędzie Gminy w Łącznej

2016-01-26 1112
Art. czytany: 1062 razy

Łączna, dn. 26 stycznia 2016r.
INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na stanowisko Kierownika Wydziału Technicznego
w Urzędzie Gminy w Łącznej.

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko kierownicze, konkurs nie został rozstrzygnięty – nie został zatrudniony żaden kandydat.
Uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata :
W wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego komisja konkursowa stwierdziła, że żaden kandydat nie spełnił oczekiwań pracodawcy. W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.


Wójt Gminy Łączna

/-/ Romuald Kowaliński