Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Łączna z dnia 23.12.2015 r.

2016-01-27 1451
Art. czytany: 578 razy

Zarządzenie Nr 70 /2015
Wójta Gminy Łączna
z dnia 23.12.2015.r.

w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości położonych
w obrębach geodezyjnych Jęgrzna, Podłazie, gmina Łączna w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 67 ust 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015 roku poz.1774 ze zmianami) zarządzam co następuje:
§ 1
Przy sprzedaży nieruchomości:
1. niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Jęgrzna, gmina Łączna oznaczonej numerem ewidencyjnym 13 o pow. 0.2100 ha, ustalam cenę wywoławczą w wysokości: 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złoty)
3. niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Podłazie, gmina Łączna oznaczonej numerem ewidencyjnym 214/3 o pow. 0.0515 ha, ustalam cenę wywoławczą dla nieruchomości w wysokości: 19 700,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset złoty) w tym podatek VAT.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.