SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁĄCZNEJ W 2015 ROKU

2016-02-12 1203
Art. czytany: 1532 razy

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁĄCZNEJ W 2015 ROKU


Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej w roku 2015 miała na celu jednoczenie i aktywizowanie lokalnej społeczności poprzez organizację imprez
kulturalno - rozrywkowych oraz prowadzenie różnych form zajęć. Dążyliśmy do tego aby mieszkańcy mogli wspólnie i miło spędzać czas, nawiązując nowe znajomości, realizować się w pasjach oraz twórczo rozwijać. Podstawowymi zadaniami było również gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i przede wszystkim udostępnianie zbiorów.

Czytelnictwo
W roku 2015 zapisało się 327 czytelników ,co stanowiło wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 23%.Wskaźnik odwiedzin uległ wzrostowi w wyniku stałego rozwoju Biblioteki i jej znaczenia dla coraz bardziej świadomej społeczności. Do wzrostu przyczyniła się nowa siedziba, przyjazna atmosfera, otwartość na potrzeby czytelników a także starannie dobierany księgozbiór. Czytelnicy stanowili 6,12 % ogółu mieszkańców naszej gminy. Zauważalna jet również tendencja wzrostowa wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności w przedziale wiekowym 6-12 lat (wzrost o 44 %) Do lat 15 zapisało się 124 czytelników. Aby zachęcić młodych czytelników zorganizowanych zostało 8 spotkań czytelniczych, adresowanych do dzieci. W spotkaniach wzięło udział łącznie około 150 uczniów. Uczestnikami byli uczniowie z Zespołu Szkół w Łącznej, klasy 0, II i III,
uczniowie klasy II z Zespołu Szkół w Goździe i grupa młodsza z Przedszkola.
W roku 2015 wypożyczono 4948 woluminów.
Zakupionych zostało 180 woluminów. Ze środków własnych 89 wol. i 91wol. ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ubytkowanych zostało 2871 woluminów.
Aktualnie księgozbiór liczy 12037 woluminów.
Biblioteka czynna była od pon-pt w godz. od 9.00 do 17.00

Działalność kulturalna
skupiała się na rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności poprzez organizację kół zainteresowań, zajęć stałych i warsztatowych
W 2015r. odbywały się następujące zajęcia:

Judo- liczba uczestników 16 osób, zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu. Prowadzący Michał Zelek.
Aerobik -18 osób, zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu. Prowadząca Magdalena Wasińska
Breakdance -12 osób, zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu, w października zostały przerwane. Prowadzący Jacek Waniel.
Szachy -12 osób, zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu, w czerwcu zostały zakończone. Prowadząca Anna Kot.
Taniec ludowy -18 osób, zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu, Prowadząca Katarzyna Tambor.
Nauka gry na gitarze -12 osób, zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu, z podziałem na 4 grupy. Prowadzący Michał Berliński
Język angielski - 25 osób, podział na 3 grupy wiekowe, spotkania odbywały się 1 raz w tygodniu. Prowadząca Katarzyna Pasek.
Warsztaty artystyczne – 10 osób uczestniczących, zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu. Prowadząca Anna Tokarczyk.
Z zajęć dodatkowych korzystało 123 osoby.

W ubiegłym roku odbyło się również wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych, które pokazały jak wielki potencjał drzemie wśród mieszkańców naszej gminy Imprezy które zostały zorganizowane w ubiegłym roku to:
Dzień Książki ok.50 uczestników, Rajd rowerowy- 20 uczestników, Dzień Matki -20 uczestników, 2 razy zorganizowane zostało Ognisko dla członków Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy, liczba uczestnik ok.50 osób, Wakacje w Bibliotece - 20 osób. Dzień Seniora - 55 osób, Mikołajki impreza z udziałem 20 dzieci. Wernisaż malarstwa ok. 50 osób, konkurs plastyczny „Magia Świąt”- 37 uczestników.
W spotkaniach wzięło udział około 350 osób, nie licząc uczestników imprezy
Dożynki 2015.
W roku 2015 z działalności statutowej Gminnej Biblioteki skorzystało około15 % ogółu mieszkańców naszej gminy.

Współpraca
Duża aktywność Biblioteki to przede wszystkim efekt udanej i pełnej życzliwości współpracy z Urzędem Gminy, Kołami Gospodyń Wiejskich działającymi na terenie Gminy, z Zespołem Szkół w Łącznej, Zespołem Szkół w Goździe , Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołem Emerytów i Rencistów, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry, jak również przedsiębiorcami działającymi na terenie naszej gminy.
.

Pracownicy Biblioteki
W Bibliotece zatrudnione były 3 osoby, na 2 pełnych etatach: dyrektor i starszy bibliotekarz oraz księgowa na 1/4 etatu.


Nasza instytucja otwarta była dla mieszkańców gminy 5 dni w tygodniu, w godz. od 8.00
do 19.00. Ponadto wiele imprez i uroczystości odbywało się również w soboty i niedziele.