Komunikat GOPS

2016-03-10 1433
Art. czytany: 654 razy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje, że od dnia 1 kwietnia 2016 zgodnie
z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195) rodzicom, opiekunom prawnym i faktycznym dzieci w wieku do 18 r. ż. będzie przysługiwać prawo do świadczenia wychowawczego w kwocie 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko
w rodzinie, bez spełniania dodatkowych warunków.
Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania
w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
W Gminie Łączna realizację zadania Rodzina 500+ będzie prowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Łączna 115.
Poniżej przekazujemy Państwu informator opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.