KONKURS „PIĘKNA I BEZPIECZNA ZAGRODA-PRZYJAZNA ŚRODOWISKU'

2016-03-11 1259
Art. czytany: 605 razy

Uprzejmie informuję, że Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach wzorem lat ubiegłych
organizuje XVIII edycję konkursu p.n. „Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna
Środowisku'. Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej zadbanych, estetycznych
i bezpiecznych gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim.
Zachęcam do współpracy i wyłonienia gospodarstw z terenu Państwa Gminy do etapu
powiatowego konkursu. W związku z tym przesyłam załączone dokumenty tj. regulamin
konkursu, deklarację udziału, kryteria oceny.
Deklarację udziału w konkursie wypełniają rolnicy w chwili zgłoszenia uczestnictwa
w eliminacjach gminnych i pozostają one w dokumentach gminnych komisji konkursowych.
W eliminacjach gminnych wyłoniony zostaje jeden laureat do dalszego etapu powiatowego,
następnie z każdego powiatu jeden do finału wojewódzkiego.