Zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej

2016-03-15 1402
Art. czytany: 766 razy

Zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania
przemieszczeń trzody chlewnej
Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące
zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej. Zgodnie z nimi:
1. Każdy rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną
sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę
stada.
2. W przypadku przemieszczenia świni, dotychczasowy
posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający)
musi zgłosić to zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia,
do biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu
siedzib stad.
3. Zarejestrowanie siedziby stada oraz zgłoszenie
przemieszczenia świń, należy dokonać w biurze powiatowym
ARiMR na odpowiednim druku. Przemieszczenie można
również zgłosić listownie lub za pomocą Internetu po
założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła dostępu.
Podstawa prawna - decyzja wykonawcza Komisji (UE)2016/260 z dnia
23.02.2016 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski,
uchylająca odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w
odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.