Przetarg na dowóz dzieci

2004-08-02 1214
Art. czytany: 3071 razy

Przetarg

Gmina Łączna ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci z terenu Gminy Łączna do Gimnazjum w Zaleziance w roku szkolnym 2004/2005 . Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej. Przewiduje się jedno kryterium oceny; cena - 100 pkt. Wartość ceny oferenta odnoszona jest do najniższej ceny zaoferowanej przez oferentów. Pozostałe oferty otrzymują ocenę niższą – proporcjonalnie do podanej ceny. W warunkach przetargu nie przewiduje się wadium-termin związania ofertą wynosi 30 dni. Opis warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół w Łącznej w godz. 8.00 – 15.00 /tel. 41 2548 332/ Oferty należy składać do dnia 23 sierpnia 2004r. do godz. 12.30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 sierpnia 2004r. o godz.13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej. Łączna , dn. 02.08.2004r.