Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert w postępowaniu o wartości zamówienia do 3000 EUR netto

2016-04-12 0751
Art. czytany: 597 razy

Łączna, dn. 2016-04-11


Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert w postępowaniu
o wartości zamówienia do 3000 EUR netto


W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na wykonanie strony internetowej Urzędu Gminy Łączna – laczna.plZapytanie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna w dniu 2016-03-10. Oferty złożyło 18 wykonawców.


Wyłoniono Firmę:
Nazwa:Sm32 STUDIO Marek Mucharski
Adres siedziby Wykonawcy:34-300 Żywiec, ul. Grapa 10

Oferującą za realizację całości zamówienia cenę: 3075,00 zł brutto.

Której ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na korzystną cenę oraz bardzo duże doświadczenie w realizacji podobnych projektów udokumentowane w przesłanym porfolio wykonanych prac.