Informacja o wyborze oferty dotyczącej zamówienia na usługę opracowania Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół na terenie Łączna na lata 2016 -2023

2016-08-18 1152
Art. czytany: 713 razy

Łączna, 18.08.2016 r.
Informacja o wyborze oferty
Informuję, iż w wyniku ogłoszonego przez Gminę Łączna Zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia na usługę opracowania Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół na terenie Łączna na lata 2016 -2023, w terminie do 12.08.2016 r. wpłynęły następujące oferty:
L.p. Nazwa Wykonawcy Cena brutto
1 Graczkowski Dotacje Sp. z o.o.
ul. Targowa 18/IV piętro, pok 410, 410a, 409a
25-520 Kielce 5 535,00
2 Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Żelazna 22
25 – 014 Kielce 6 150,00
3 „EU-CONSULT” sp. z o.o.
Ul. Wały Piastowskie 1
80 -855 Gdańsk 21 648,00

Biorąc pod uwagę powyższe oraz zastosowane w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert (cena 100%), Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez firmę Graczkowski Dotacje Sp. z o.o., ul. Targowa 18/IV piętro, pok 410, 410a, 409a, 25-520 Kielce, która zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę brutto 5 535,00 zł.