INFORMACJA o wynikach naboru: Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej

2016-09-01 0916
Art. czytany: 909 razy

INFORMACJA

o wynikach naboruNazwa stanowiska pracy:

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej


Informuję , że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej wybrany został Andrzej Kmiecik zamieszkały w Drugni Zalesiu.


Uzasadnienie wyboru:
Oferta pracy przedłożona przez kandydata spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Kandydat posiada wyższe wykształcenie techniczne. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna utwierdziła Komisję, że posiada on wiedzę i umiejętności praktyczne tożsame z zakresem działalności statutowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakładach oczyszczania i usług komunalnych kandydat pragnie wykorzystać realizując zadania w ramach przydzielonego zakresu obowiązków na powierzonym stanowisku pracy.
Jego kandydatura może gwarantować skuteczną realizację postawionych zadań.Wójt Gminy Łączna

/-/ Romuald Kowaliński