SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁĄCZNEJ

2016-10-27 1151
Art. czytany: 823 razy

WÓJT

WYDZIAŁ FINANSOWY (F) Skarbnik Gminy:
Inspektor ds. Księgowości Budżetowej- Z-ca Skarbnika,
Referent ds. Podatków,
Inspektor ds. Księgowości Podatkowej,
Kasjer,
Referent ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi księgowości

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - OBYWATELSKI (Or) Sekretarz Gminy:
Referent ds.Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
Inspektor ds. obsługi organów Gminy,
Sekretarka,
Sprzątaczka,
Goniec-operator urz.powielających,
Inspektor ds. ewidencji ludności 2 x 1/2,

WYDZIAŁ TECHNICZNY (T) Kierownik;
Młodszy referent ds. dróg,
Młodszy referent ds. gosp. nieruchomościami i planowania przestrzennego,
Inspektor ds. ochrony środowiska,
Specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych,
Młodszy referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi

RADCA PRAWNY (Rp)

URZĄD STANU CYWILNEGO (USC) 2 x 1/2 etatu Z-ca Kierownika

WYDZIAŁ EDUKACJI (E) Kierownik :
Opiekun dzieci w czasie dowozu do i ze szkoły