Ogłoszenie ARiMR- Biuro Powiatowe Skarżysko-Kamienna

2016-12-15 0833
Art. czytany: 675 razy

Szanowni Państwo,
W związku z planowanym uruchomieniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu 'Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej' w ramach poddziałania 'Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof', objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 27 grudnia 2016 r. do dnia 25 stycznia 2017 r., informuję, że w siedzibie Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego, ul. Warszawska 430, 25-414 Kielce w dniu 21-12-2016r. odbędzie się szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców z zakresu warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje tego typu.