Uchwała Nr 88/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dn.22 listopada 2016r.

2017-01-11 1351
Art. czytany: 456 razy

Treść uchwały w załączniku.