Przetarg na dostawę oleju opałowego

2004-09-28 1247
Art. czytany: 3149 razy

Przetarg na dostawę opału olejowego

Łączna 2004-09.28 Znak : ZUK - 7/9 / 04 OGŁOSZENIE Zakład Usług Komunalnych w Łącznej ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do Kotłowni Komunalnej w miejscowości Kamionki - w sezonie grzewczym 2004r- 2005r. (przewidywana ilość oleju do dostarczenia w całym sezonie wynosi ok. 90. 000 litrów ) . Materiały przetargowe można otrzymać za odpłatnością w wysokości 10 zł. w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej budynek nr 1 pokój nr 4 w godzinach 8.00 do 15.00 Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łączna Kamionki 60 do dnia 14.10.2004 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu w dniu 14.10.2004r. o godz. 10.30. Złożone oferty oceniane będą wg. następujących kryteriów : a) cena - 100 % Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium Termin związania ofertą Wykonawcy - 30 dni od dnia 14.10.2004 r.