Uchwała Nr 162/2017 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 luty 2017r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu..

2017-02-20 0953
Art. czytany: 436 razy

Treść uchwały w załączniku.