INFORMACJA O NABORZE na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.

2017-03-08 0803
Art. czytany: 608 razy

Łączna, dn. 8 marca 2017r.

INFORMACJA O NABORZE

na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.Wójt Gminy Łączna informuje,


że wymagania formalne określone w ogłoszeniu spełnili i zakwalifikowani zostali do następnego etapu rekrutacji niżej wymienieni kandydaci:
Lp.

1.Imię i nazwisko
2.Miejsce zamieszkania

Marek Walkowicz Górno - Osiedle
Wójt Gminy Łączna

/-/ Romuald Kowaliński