INFORMACJA o wynikach naboru

2017-03-08 1057
Art. czytany: 789 razy

INFORMACJA


o wynikach naboruNazwa stanowiska pracy:

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w ŁącznejInformuję , że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej wybrany został Marek Walkowicz zamieszkały w Górnie Osiedlu.Uzasadnienie wyboru:

Oferta pracy przedłożona przez kandydata spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Kandydat posiada wyższe wykształcenie budowlane. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna utwierdziła Komisję, że posiada on wiedzę i umiejętności praktyczne w różnych specjalizacjach szeroko rozumianej branży wodno-kanalizacyjnej, tożsame z zakresem działalności statutowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu ofert, kosztorysów i budżetu oraz prawa zamówień publicznych kandydat pragnie wykorzystać realizując zadania w ramach przydzielonego zakresu obowiązków na powierzonym w Zakładzie stanowisku pracy.

Jego kandydatura może gwarantować skuteczną realizację postawionych zadań.Wójt Gminy Łączna
/-/ Romuald Kowaliński