Oœwiadczenie Czesława Tomaszewskiego

2004-10-20 0821
Art. czytany: 3392 razy

Oœwiadczenie majštkowe

Radny Czesław Tomaszewski nie złożył oœwiadczenie majštkowego. W zwišzku z powyższym z tytułu udsziału w posiedzeniac h Rady Gminy oraz komisjach Rady Gminy nie pobiera diety radnego.