INFORMACJA o wynikach naboru

2017-09-29 1402
Art. czytany: 531 razy

INFORMACJA


o wynikach naboru


Nazwa stanowiska pracy:

Inspektor ds. dróg w Urzędzie Gminy w ŁącznejInformuję , że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora ds. dróg wybrana została Sylwia Jaworska zamieszkała w Mójczy.Uzasadnienie wyboru:

Oferta pracy przedłożona przez kandydatkę spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Kandydatka posiada wyższe wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna utwierdziła Komisję, że posiada ona wiedzę i umiejętności praktyczne w różnych specjalizacjach szeroko rozumianej branży budowlanej, w tym drogowej tożsame z zakresem czynności.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu ofert, kosztorysów, nadzorowaniu inwestycji zgodnie z prawem zamówień publicznych kandydatka pragnie wykorzystać realizując zadania w ramach przydzielonego zakresu obowiązków na powierzonym w Urzędzie stanowisku pracy.

Jej kandydatura może gwarantować skuteczną realizację postawionych zadań.Wójt Gminy Łączna/-/ Romuald Kowaliński