INFORMACJA WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 09.01.2018 r.

2018-01-09 0816
Art. czytany: 473 razy

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 09.01.2018 r.

INFORMACJA
o zamieszczeniu projektu zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna oraz Prognozy oddziaływania na środowisko w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU


Łączna, dnia 09.01.2018 r.
INFORMACJA
WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
z dnia 09.01.2018 r.


Na podstawie art. 3 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2017.1405 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE:

1) Projektu zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna;
2) Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.

Z PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZEM DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Gminy Łączna pod adresem: http://www.uglaczna.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=33743