Oferta pracy - Główny Księgowy

2006-01-05 1447
Art. czytany: 3751 razy

Oferta pracy - Główny Księgowy

Dyrektor Gimnazjum w Zaleziance zatrudni osobę na stanowisku głównej księgowej.

Kandydaci muszą spełniać wymogi Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. Dz.U. Nr 249 poz. 2104 oraz posiadać podstawową znajomość obsługi przekazu elektronicznego ZUS oraz programów: księgowy Fortes i płacowy Vulcan Opitvum.

Oferta powinna zawierać:

- CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
- oświadczenie o niekaralności.

Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Praca – księgowa” w terminie do 20 stycznia 2006r. w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres szkoły :

Gimnazjum w Zaleziance
Zalezianka 49a,
26 – 140 Łączna

Bliższe informacje można otrzymać pod numerem telefonu (041) 25-48-221