Konkurs na obsługę prawną Urzędu Gminy w Łącznej

2006-01-16 1529
Art. czytany: 3843 razy

Konkurs na obsługę prawną Urzędu Gminy w Łącznej

Wójt Gminy Łączna ogłasza konkurs na obsługę prawną Urzędu Gminy w Łącznej.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni legitymować się :
- wykształceniem wyższym prawniczym(preferowana znajomość ustaw o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, prawa pracy),
- dobrym stanem zdrowia.
- CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej
- kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
- oświadczenie o niekaralności.

Oferty z dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „KONKURS” w terminie do 31 stycznia 2006r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60 ( pokój nr 1).

Zastrzega się prawo nie skorzystania z żadnej z ofert.

Bliższe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 25-48-960.”