Ogłoszenie Wójta Gminy Łączna

2006-05-31 1551
Art. czytany: 3753 razy

Ogłoszenie Wójta Gminy Łączna


O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Łączna
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do dzierżawy
nieruchomość zabudowaną położoną w msc. Zagórze gm. Łączna
z przeznaczeniem pod działalność usługowo-handlową (sklep).
Nieruchomość obejmuje:
– grunt o pow. 500 m2 ( część działki ewidencyjnej nr 49), infrastruktura techniczna
w działce: linia energetyczna, sieć wodociągowa, linia telefoniczna. Brak ogrodzenia.
– budynek po pawilonie handlowym, murowany, parterowy, niepodpiwniczony,
powierzchnia użytkowa 70,68m2. Budynek nie posiada instalacji wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania, wyposażony jedynie w instalację elektryczna. Stan techniczny budynku wskazuje na konieczność przeprowadzenia prac remontowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łączna – pokój nr 6,
tel. O41 2548960 wew. 964.


Wójt Gminy Łączna
mgr Marzena Piasta