Rozstrzygnięcie przetargu na budowę 830m sieci wodociągowej w msc. Jaśle , gm. Łączna

2006-07-04 0846
Art. czytany: 2606 razy

Rozstrzygnięcie przetargu na budowę 830m sieci wodociągowej w msc. Jaśle , gm. Łączna


O G Ł O S Z E N I E


Urząd Gminy w Łącznej uprzejmie informuje , że dnia 08 czerwca 2006 r. o godz. 10.30 w p. Nr 2 Urzędu Gminy w Łącznej odbył się przetarg na budowę 830m sieci wodociągowej w msc. Jaśle , gm. Łączna .
W rozstrzygnięciu na wykonawcę robót wybrana została Firma : Zakład Robót Inżynieryjnych, Stanisław Bugajski, ul. Błonie 28, 27 – 215 Wąchock
za sumę 45.020 zł brutto
słownie : czterdzieści pięć tysięcy dwadzieścia zł brutto .