Unieważnienie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców miejscowości Gózd, Łączna, Osełków gm. Łączna

2006-07-04 0849
Art. czytany: 3630 razy

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców miejscowości Gózd, Łączna, Osełków gm. Łączna

Urząd Gminy w Łącznej informuje, że postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na w/w usługę zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych ponieważ cena najkorzystniejszej oferty / 109.500 zł. brutto /przewyższyła kwotę / 65.000 zł brutto/, którą gmina przeznaczyła na sfinansowanie zamówienia.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.