Radni Rady Gminy w Łącznej 2006 - 2010

2006-12-06 1241
Art. czytany: 3003 razy

Radni Rady Gminy

1. Starz stanisław - Przewodniczący
2. Chrzęszczyk Andrzej - Z-ca Przewodniczącego
3. Pająk Bogdan - Z-ca Przewodniczącego
4. Chudzik Anna
5. Fąfara Wojciech
6. Kołomańska Jolanta
7. Litwiński Sławomir
8. Nowak Jan
9. Nyga Mirosław
10. Pająk Monika
11. Papros Jan
12. Sztabowska Elżbieta
13. Ślusarczyk Tadeusz
14 Wykrota Edmund
15. Żmijewski Tadeusz