Wyniki naboru na stanowisko Kierownika ZGK

2007-02-01 0859
Art. czytany: 2838 razy

INFORMACJA

o wynikach naboruNazwa stanowiska pracy:

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.


Informuję , że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej wybrany został Pan Grzegorz Giza zamieszkały w Kielcach.


Uzasadnienie wyboru:
Oferta pracy przedłożona przez kandydata spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że kandydat na w/w stanowisko pracy posiada wykształcenie, wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania określonej pracy i zadań statutowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.


Wójt Gminy
Łączna