Wyniki naboru na samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy w Łącznej.

2007-02-01 0901
Art. czytany: 2944 razy

INFORMACJA

o wynikach naboruNazwa stanowiska pracy:

Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy w Łącznej.


Informuję , że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy w Łącznej wybrana została Pani Anna Jasińska zamieszkała w Suchedniowie.


Uzasadnienie wyboru:
Oferta pracy przedłożona przez kandydatkę spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że kandydatka na w/w stanowisko pracy posiada wykształcenie, wiedzę i duże umiejętności, które połączone z doświadczeniem mogą gwarantować skuteczne aplikowanie o środki z funduszy europejskich.Wójt Gminy
Łączna