Przetarg nieograniczony na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Czerwona Górka - pytania i odpowiedzi

2008-05-08 1145
Art. czytany: 1469 razy

Przetarg nieograniczony na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Czerwona Górka - pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące „Przetargu na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Czerwona Górka”
W opisie zostało podane:
Z uwagi na przebieg wodociągu o długości 537 m w działce nr 529/2, stanowiącej własność PKP zachodzi konieczność uzyskania zgody ze strony PKP na prowadzenie robót w pasie kolejowym. Uzyskanie tejże zgody trwa wg naszych dotychczasowych doświadczeń, od 1 do 3 miesięcy. Hipotetycznym terminem rozpoczęcia robót , wynikającym z terminu złożenia ofert jest początek czerwca b.r., a zatem uzyskanie zgody nastąpi po wymaganym przez Zamawiającego terminie zakończenia robót.
Pytanie: Czy w opisanej sytuacji Zamawiający wydłuży termin realizacji inwestycji o czas cyklu wykonania tego zakresu robót , przyjmując jako początek dzień uzyskania zgody ze strony PKP ?
Odpowiedź: Inwestor dopuszcza zmianę terminu realizacji inwestycji zgodnie z § 15 umowy , która stanowi załącznik do SIWZ.
Nadmieniamy również że Inwestor posiada wszystkie niezbędne uzgodnienia na prowadzenie robót na terenie zamkniętym.