Ogłoszenie o wynikach przetargu na przebudowę wodociągu w miejscowości Czerwona Górka

2008-05-21 1507
Art. czytany: 1428 razy

Ogłoszenie o wynikach przetargu na przebudowę wodociągu w miejscowości Czerwona Górka

Łączna 2008.05.21.

O G Ł O S Z E N I E


Urząd Gminy w Łącznej uprzejmie informuje , że dnia 12 maja 2008 r.
o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łącznej odbył się przetarg na Przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Czerwona Górka, gm. Łączna .
Komisja przetargowa zakończyła prace w dniu 21.05.2008 r. i wskazała na wykonawcę robót Firmę : Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Montażowych „EKO-PRIM”, ul. Zakładowa 4, 25 – 672 Kielce
za cenę: 207 658,81 zł brutto
słownie : dwieście siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem zł 81/100 brutto .