OGłOSZENIE WÓJTA GMINY ŁĄCZNA

2008-07-08 2217
Art. czytany: 2668 razy

OGłOSZENIE WÓJTA GMINY ŁĄCZNA

WÓJT GMINY ŁĄCZNA

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity DzU.z 2004r. Nr 261, poz.2603)


informuje,

że w dniu 07.07.2008r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łączna na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych na terenie Gminy Łączna.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łączna, pokój nr 6 lub telefonicznie pod numerem 041 2548963.