Wyniki naboru na stanowisko:Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Łącznej

2008-08-04 1607
Art. czytany: 2778 razy

Wyniki naboru na stanowisko:Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Łącznej

INFORMACJA

o wynikach naboruNazwa stanowiska pracy:

Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łącznej.


Informuję , że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łącznej wybrana została Pani Maria Kopeć zamieszkałej w Suchedniowie.


Uzasadnienie wyboru:
Oferta pracy przedłożona przez kandydatkę spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Kandydat uzyskał najwyższą liczbę punktów wg ustalonego kryterium wyboru.
Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że spełniła ona wymagania dodatkowe będące przedmiotem oceny, udzielała szczegółowych konkretnych i merytorycznych odpowiedzi a posiadane umiejętności i wykształcenie: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach – specjalizacja - administracja i sprawy obywatelskie gwarantować powinny należytą obsługę Urzędu Stanu Cywilnego.Wójt Gminy
Łączna