INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Młodszy Referent ds. Ewidencji Ludności w Wydziale Organizacyjno- Obywatelskim.

2008-08-19 1529
Art. czytany: 3128 razy

INFORMACJA o wynikach naboru Młodszy Referent ds. Ewidencji Ludności w Wydziale Organizacyjno- Obywatelskim.

INFORMACJAo wynikach naboruNazwa stanowiska pracy:Młodszy Referent ds. Ewidencji Ludności w Wydziale Organizacyjno- Obywatelskim.
.

Informuję , że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Młodszy Referent ds. Ewidencji Ludności w Wydziale Organizacyjno- Obywatelskim.
wybrana została Pani Ewelina Łutczyk zamieszkała w Jęgrznej Gm. Łączna.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta pracy przedłożona przez kandydatkę spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Kandydat uzyskał najwyższą liczbę punktów wg ustalonego kryterium wyboru.

Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że spełniła ona wymagania dodatkowe będące przedmiotem oceny. Osoba Pani Łutczyk gwarantować powinna należytą obsługę Wydziału.Wójt Gminy

Łączna