Ogłoszenie o wynikach przetargu na „Odnowa drogi gminnej Nr 00482T łączącej miejscowości Gózd z Jęgrzną w gminie Łączna Etap I w km 0+000 – 0+400”.

2008-10-16 1247
Art. czytany: 1907 razy

Ogłoszenie o wynikach przetargu na „Odnowa drogi gminnej Nr 00482T łączącej miejscowości Gózd z Jęgrzną w gminie Łączna Etap I w km 0+000 – 0+400”.

Łączna 2008.10.16.

O G Ł O S Z E N I E


Urząd Gminy w Łącznej uprzejmie informuje , że dnia 10 października 2008 r.
o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łącznej odbył się przetarg na „Odnowa drogi gminnej Nr 00482T łączącej miejscowości Gózd z Jęgrzną
w gminie Łączna Etap I w km 0+000 – 0+400”.
Komisja przetargowa zakończyła prace w dniu 16.10.2008 r. i wskazała
na wykonawcę robót Firmę : Zakład Robót Drogowych „DROGMAS”,
ul. Szydłowiecka 14, 26 – 110 Skarżysko - Kamienna
za cenę: 202 230,86 zł brutto
słownie : dwieście dwa tysiące dwieście trzydzieści zł 86/100 brutto .