Unieważnienie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Zagórze gm. Łączna , oznaczonej numerem działki 49/3 o pow. 800m2

2008-10-17 1514
Art. czytany: 4150 razy

Unieważnienie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Zagórze gm. Łączna , oznaczonej numerem działki 49/3 o pow. 800m2

O g ł o s z e n i e
z dnia 17.10.2008r.


Wójt Gminy Łączna ogłasza, unieważnienie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Zagórze gm. Łączna , oznaczonej numerem działki 49/3 o pow. 800m2 będącej własnością Gminy Łączna .
W trakcie postępowania przetargowego stwierdzono , że nie spełnione zostały postanowienia §9 Rozporządzenia Rady Mistów z dnia 14 września 2004r. w prawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2004, Nr 207, poz.2108) .


Wójt Gminy Łączna
Mgr inż. Romuald Kowaliński