Ogłoszenie o wynikach przetargu na „Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna”.

2008-10-20 1559
Art. czytany: 2094 razy

Ogłoszenie o wynikach przetargu na „Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna”.

Łączna, 20.10.2008 r.
O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy w Łącznej uprzejmie informuje, że dnia 2 października 2008 r.
o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej OSP odbył się przetarg na „Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna”.
Komisja przetargowa zakończyła prace w dniu 16.10.2008 r. i wskazała na wykonawcę robót Firmę:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „AGAT” Sp. z o.o. ul. Domaszowska 106, 25-320 Kielce,
za cenę: 11 141 324,77 zł brutto
słownie: jedenaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote 77/100 brutto.