Uchwała Nr 27/2008 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2008 roku

2008-12-16 0840
Art. czytany: 2105 razyUchwała Nr 27/2008 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2008 roku