Uchwała Nr 28/2008 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2008 roku

2008-12-16 0842
Art. czytany: 2021 razy

Uchwała Nr 28/2008 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2008 roku