Wykluczenie z przetargu na 'Zakup 1 sztuki Koparko-Ładowarki wraz z osprzetem'

2009-01-27 1003
Art. czytany: 1484 razy

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) został wykluczony:
INTRAC Polska Sp. z o.o., ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa,
który nie spełnił warunków udziału w postępowaniu a mianowicie:
- oferowany sprzęt nie spełniał przedmiotu zamówienia.