Ogłoszenie o wynikach przetargu na „Zakup 1 sztuki Koparko-Ładowarki wraz z osprzętem ”.

2009-01-27 1103
Art. czytany: 2131 razy

Łączna 2008.01.27.

O G Ł O S Z E N I E


Urząd Gminy w Łącznej uprzejmie informuje , że dnia 19 stycznia 2009 r. o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łącznej odbył się przetarg na „Zakup 1 sztuki Koparko-Ładowarki wraz z osprzętem ”
Komisja przetargowa zakończyła prace w dniu 27.01.2009 r. i wybrała ofertę:
F.H.U. Adria, Aneta Duda, Widełki 37, 26 – 021 Daleszyce
za cene: 153 720,00 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia złotych 00/100)