Wójt Gminy Łączna informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań gminy z zakresu wypoczynku dzieci oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku.

2009-03-13 1441
Art. czytany: 1928 razy

Łączna, 13.03.2009r.
OgłoszenieWójt Gminy Łączna informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań gminy z zakresu wypoczynku dzieci oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku.
W postępowaniu konkursowym ustalono:

1. W Konkursie na realizacje zadania publicznego :
„organizację zajęć, treningów, i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łączna oraz organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym” (ofert szt.1) – Uczniowsko- Ludowy Klub Sportowy Łączna ( 38 pkt)

2. W konkursie na realizacje zadania publicznego
„Zorganizowanie półkolonii w Łącznej” (ofert szt. 1.) :
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Łączna ( 38 pkt)

3. W konkursie na realizacje zadania publicznego
„Zorganizowanie półkolonii w Klonowie oraz w Goździe” (ofert szt. 1.) :
- Centrum Inicjatyw Lokalnych „Łączna” (36,75 pkt)


Z uwagi na powyższe umowy na realizację w/w zadań Gmina Łączna podpisze z Uczniowsko - Ludowym Klubem Sportowym Łączna oraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział w Łącznej i Centrum Inicjatyw Lokalnych „Łączna”.


Wójt Gminy
Łączna