DOTACJE DO KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH – informacje o projekcie

2009-06-04 1227
Art. czytany: 3334 razy

Łączna dn. 02.06.2009 r.


DOTACJE DO KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH – informacje o projekcie

Gmina Łączna zamierza przystąpić do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Cel 2 – Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej, którego celem jest zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską, a wyżej rozwiniętymi państwami UE.
Projekt będzie zgłoszony do dofinansowania w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz krajowych funduszy wspierających działanie, wraz z innymi gminami zainteresowanymi w charakterze partnera tego programu.
Liderem programu jest Gmina Skarżysko – Kamienna.
W ramach przystąpienia do projektu, została umieszczona ankieta wraz z pismem informacyjnym na stronie Urzędu Gminy www.uglaczna.bip.doc.pl w zakładce – Ochrona środowiska, która pozwoli oszacować liczbę osób zainteresowanych tym przedsięwzięciem. Ankietę można również pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Łączna.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie ankiety, którą należy przesłać do Urzędu Gminy w Łącznej do dnia 15 lipca 2009 roku.
Przystąpienie do projektu jest całkowicie dobrowolne. Wszystkie uzyskane dane z ankiet są chronione ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ) i będą wykorzystane wyłącznie do celów niniejszego projektu.
Wszystkie dodatkowe informacje na temat dotacji do kolektorów słonecznych zostaną przedstawione na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w świetlicy budynek nr 2 Urzędu Gminy po przeprowadzeniu weryfikacji ankiet.


Uwaga:
Projekt będzie realizowany tylko w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków krajowych i zagranicznych.