Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

2009-06-16 1346
Art. czytany: 2421 razy

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna niezamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna, może być udostępniony na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198)
Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej
Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania Urzędu Gminy w Łącznej, proszone są o wypełnienie:
Wniosku o udostępnienie informacji publicznej – wniosek dostępny w załączniku.
Wypełniony wniosek należy przesłać:
listownie na adres:
Urząd Gminy Łączna
Kamionki 60
26-140 Łączna