Informacja o wynikach naboru na stanowisko:Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Łącznej

2009-07-27 1317
Art. czytany: 2186 razy

Łączna, dn. 27.07.2009r.
INFORMACJA

o wynikach naboru


Nazwa stanowiska pracy:

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łącznej.


Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łącznej nie zostało sfinalizowane wyborem kandydata i zatrudnieniem pracownika.
Do naboru zgłosiło się trzech kandydatów:


Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Grzegorz Ślusarczyk Skarżysko-Kam.
2. Barbara Kręcisz Suchedniów
3. Mirosława Pedryc Łączna


W/w kandydaci nie spełniali wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu.


Wójt Gminy

Łączna