Uchwała Nr 46/2009 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 marca 2009 roku

2009-08-11 1431
Art. czytany: 1072 razy

Tekst uchwały w załączniku.