Uchwała Nr 58/2009 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 lipca 2009 roku

2009-08-11 1438
Art. czytany: 1060 razy

Tekst uchwały w załączeniu.