Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.600.000,00 zł dla Gminy Łączna'

2009-08-12 1040
Art. czytany: 1052 razy

Pytanie 1 – Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie do wzoru umowy zapisów niezbędnych , a nie naruszających jego interesu prawnego i ekonomicznego.?


Odpowiedź. zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie wyłącznie weksel In blanco.

Pytanie 2. Czy zamawiający terminowo reguluje swoje zobowiązania wobec ZUS i US?

Odpowiedź : Tak , zamawiający terminowo reguluje swoje zobowiązania wobec ZUS i US.

Pytanie 3. Czy zamawiający posiada powiązania kapitałowe bądź organizacyjne, czy udzielił poręczeń majątkowych?


Odpowiedź: Nie zamawiający nie posiada powiązań kapitałowych bądź organizacyjnych, nie udzielił poręczeń majątkowych.

Pytanie 4 -Czy zostali wybrani już wykonawcy zadań inwestycyjnych finansowanych przy udziale niniejszego kredytu. Jeżeli tak prosimy o podanie ich nazwy oraz kosztu całkowitego zadania?


Odpowiedź: Wykonawcą zadania „Budowa kompleksu oświatowego w Kamionkach zostało wybrane: Przedsiębiorstwo BUH „AGAT” Sp. z o.o . Koszt całkowity zadania 11.141.324,77 zł