Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.600.000,00 zł dla Gminy Łączna'

2009-08-14 1211
Art. czytany: 1132 razy

Zapytania i odpowiedzi

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego
w wysokości 2 600 000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego
deficytu budżetu Gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych.
oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Nr CPV 66.11.30.00-5.
Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie do wzoru umowy zapisów niezbędnych , a nie naruszających jego interesu prawnego i ekonomicznego?


Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do wzoru umowy zmian niezagrażających interesom Gminy, nie zmieniające formy umowy , a wymaganych przez Prawo Bankowe.