Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor ds. Ochrony Środowiska

2009-08-24 0856
Art. czytany: 2667 razy

INFORMACJA

o wynikach naboruNazwa stanowiska pracy:

INSPEKTOR ds. OCHRONY ŚRODOWISKA
w Urzędzie Gminy Łączna.


Informuję , że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Łączna wybrana została Pani Nina Słabek – Karczewska zamieszkała w Skarżysku-Kam.


Uzasadnienie wyboru:
Oferta pracy przedłożona przez kandydata spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że kandydat na w/w stanowisko pracy posiada wykształcenie i pełną wiedzę o zadaniach i oczekiwaniach jak również o warunkach i specyfice pracy na tym stanowisku. Komisja dostrzegła wysoką motywację kandydata wynikającą nie z chęci znalezienia jakiegokolwiek zatrudnienia ale z zainteresowania ofertą. Doświadczenie i praktyczne umiejętności, powinny gwarantować skuteczną realizację postawionych zadań.Wójt Gminy
Łączna

Łączna, dn. 19 sierpnia 2009r.