Informacja o wynikach naboru na stanowisko:Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Łącznej

2009-08-24 0856
Art. czytany: 2587 razy

INFORMACJA

o wynikach naboruNazwa stanowiska pracy:

ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO
w Łącznej.


Informuję , że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika USC w Łącznej wybrany został Pan Marian Pierzak zamieszkały w Kielcach.


Uzasadnienie wyboru:
Oferta pracy przedłożona przez kandydata spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że kandydat na w/w stanowisko pracy posiada wykształcenie i pełną wiedzę o zadaniach i oczekiwaniach jak również o warunkach i specyfice pracy na tym stanowisku. Komisja podkreśla, że ogromne doświadczenie w zakresie zarządzania, znajomość przepisów i praktyczne umiejętności, powinny gwarantować skuteczną realizację postawionych zadań.Wójt Gminy
Łączna

Łączna, dn. 19 sierpnia 2009r.